Instalasjonstjeneste

Steg  1

Installer utendørsantennen på taket av bygningen, så høyt som mulig der du har et godt signal. Sørg for at den vender mot celletårnet for å få det beste signalmottaket (noe som betyr bedre enn 70 dBm).

Steg  2

Koble utendørsantennen til signalrepeateren (“BTS” -porten) ved hjelp av en kabel. Bruk vanntett tape til å feste krysset mellom utendørsantennen og kabelen godt. Avstanden mellom utendørsantennen og booster-enheten anbefales å være fra 10-20 meter.

Steg 3

Signalrepeater “MS” -porten brukes til å koble den til innendørsantennen med en koaksialkabel. Den anbefalte avstanden mellom innendørsantennen og booster-enheten er 3-5 meter

Merk: Hvis det er mer enn en antenne, kan du koble dem til ved hjelp av spl

Steg  4

Etter at alle enhetene er installert, må du kontrollere dem nøye for å forsikre deg om at alle kabelkontaktene er tette, før du kobler den til strømforsyningen.

Bildetekst: 

  • Utendørsantenne  
  • Innendørsantenne 
  • Signalforsterker